1_b.png

EKO podnikanie - príbeh značky ŠPAJZA

21_1 EKO podnikanie – príbeh značky ŠPAJZA_AP NR (FB cover).jpg

 

Zvažujete začať podnikať v oblasti ekológie? Tentokrát sme pripravili exkurziu priamo v priestoroch bezobalového obchodu Špajza. Jeho zakladateľke sa už ekologické podnikanie rozbehnúť podarilo. Rada sa s vami podelí o skúsenosti ako zaviesť recykláciu, či princípy upcyclingu do budúceho podnikania.

ČO SA DOZVIETE

  • ako podnikať ekologicky/zákon o odpadoch
  • aká je slovenská legislatíva
  • ako nastaviť upcycling biznis
  • aké chyby nerobiť

VAŠI LEKTORI

Zuzana Knollová/ŠPAJZA- zakladateľka bezobalového obchodu v Nitre, ktorá stála pri zrode bezobalovej vlny v Nitre. Špajza je projekt, vďaka ktorému si môžu zákazníci nakúpiť eko potraviny a produkty bez plastov. „Je to cesta na celý život a každý si to musí uvedomiť a zakotviť v sebe sám“. Zuzana vám rada poradí, ako z tejto cesty nezísť.

KEDY

21.01.2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Bezobalový obchod ŠPAJZA

Štefánikova trieda 15

949 01 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.01.2020


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba– nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.