1_b.png

EKO podnikanie

19_11 EKO podnikanie AP+RP(FB cover).jpg

 

Chcete podnikať alebo už podnikáte a nie je vám ľahostajná budúcnosť planéty? Ani nám. Našli sme ďalších takto naladených ľudí, ktorým sa ekologické podnikanie podarilo už rozbehnúť a radi sa s vami podelia o skúsenosti. Rozprávať budú o ich začiatkoch ale aj prešľapoch. Networking je určený pre vás, ktorí sa chcete inšpirovať, ako zaviesť recykláciu, či princípy upcyclingu do vášho podnikania.

ČO SA DOZVIETE

  • ako podnikať ekologicky/zákon o odpadoch
  • ako nastaviť upcycling v biznise
  • ako prispieť k svojmu „zelenému statusu“
  • na aké chyby si dávať pozor

VAŠI LEKTORI

Katarína Kožená/SEKÁČ – nie je sekáč ako sekáč. Majiteľka Katarína prišla s nápadom otvoriť voňavý sekáč v modernom šate a s atmosférou. Organizovaním tzv. swapov oblečenia tvorí komunitu a priestor, kde spája ľudí s vášňou k móde a ekológii.

Beáta Gajdošová/GRAMOVO biologička a technik, ktorí svoju vášeň zmenili na realitu a jej prvé podnikanie začalo rovno bezobalovým obchodom. Bea vám rada porozpráva, ako dvaja ľudia, ktorí sa túlali v obchode a rozmýšľali, čo kúpiť na večeru, nakoniec odišli z predajne bez nákupu a otvorili si rovno vlastný biznis - bezobalový obchod.

Zuzana Knollová/ŠPAJZA - zakladateľka bezobalového obchodu v Nitre, ktorá stála pri zrode bezobalovej vlny v Nitre. Špajza je projekt, vďaka ktorému si môžu zákazníci nakúpiť eko potraviny a eko produkty bez plastov. „Je to cesta na celý život a každý si to musí uvedomiť a zakotviť v sebe sám“. Zuzana vám rada poradí, ako z tejto cesty nezísť.

Nina Oravcová/JRK s dvoma spolužiakmi z vysokej školy založili spoločnosť JRK, pôsobiacu v oblasti inovatívnych technológii pre odpadové hospodárstvo, s cieľom znižovať zmesový komunálny odpad a predovšetkým predchádzať jeho vzniku. Ich spoločnosť sa rozšírila aj na český a maďarský trh a v roku 2016 získali prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA v kategórii Zelená firma za zodpovedný prístup k podnikaniu a firemnej filantropii. Nina vám prezradí ako vďaka cirkulárnej ekonomike vidí ešte širší zmysel v ich poslaní: "Pre menej odpadu".

KEDY

19.11. 2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 15.11.2019 do 15.00 h

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking - ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci podaktivity 1.7 Rastový program v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené