1_b.png

Efektívna reklama na Facebooku a Instagrame

12_8 Efektívna reklama na Facebooku a Instagrame_AP(FB cover).jpg

 

Je akákoľvek reklama na sociálnych sieťach zárukou úspechu? Určite nie. Naučíme vás, ako správne využiť potenciál reklamy na Facebooku či Instagrame, ukážeme vám rôzne kreatívne formáty reklám. Pripravte si s nami účinnú stratégiu pre sociálne siete! 

ČO SA DOZVIETE:

  • efektívne cielenie reklám
  • meranie a zber dát o vašich fanúšikoch a návštevníkoch
  • zákaznícky lievik nákupného správania
  • typy a vyhodnotenie kampaní

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Matúš Lovás – Managing Director online reklamnej agentúry Visibility. Pomáha obchodnému a marketingové tímu pri akvizícii a hľadaní nových zákazníkov. Je Google certifikovaný tréner v oblasti Online security a safety a podpredsedom Asociácie digitálnych marketingových agentúr.

KEDY?

12.8.2020, 17:00 – 20:00 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum v Bratislave (NPC BA) Karadžičova 2, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.8.2020 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.