1_b.png

Efektívna komunikácia

22_10_Efektivna komunikacia_AP_ZA(FB cover).jpg

 

Forma a efektivita komunikácie je pre správne oslovenie nových klientov či potenciálnych partnerov v dnešnej dobe nevyhnutná. Naučíme vás ako predchádzať komunikačným šumom a bariéram, precvičíte si aj zručnosti vedúce k efektívnej komunikácií a získate vedomosti o tom, ako ju prispôsobiť rôznym typom ľudí.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • hlavné zásady efektívnej komunikácie
  • ako prispôsobiť komunikáciu rôznym typom ľudí
  • ako zvládať náročné situácie
  • zásady a kroky poskytovania konštruktívnej spätnej väzby

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Michal Hamar – kouč, tréner, konzultant, lektor a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY

22.10.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.10.2019 do 13.30 hod.


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.