1_b.png

E-mail marketing

E-mail-marketing,-12-4-2019,-PO-(FB-cover).jpg

 

Vedeli ste o tom, že e-mail marketing má z priamych nástrojov marketingu stále najvyššiu návratnosť? Ukážeme vám, ako tento fakt využiť vo svoj prospech. Aj vďaka e-mail marketingu zistíte, ktoré produkty a akcie sú pre zákazníkov atraktívne a ktoré menej. Presne uvidíte, koľko zákazníkov si váš e-mail pozrelo a ktoré odkazy si z neho otvorili.

So skúsenou lektorkou si ukážete všetky nástroje na správu e-mail marketingu, naučíte sa ako budovať vlastnú klientsku databázu, ako vytvoriť pútavý obsah a aký dopad majú nevyžiadané e-maily. Poviete si všetko o doručiteľnosti správ, o spätnej väzbe a o zásahu databázy. Nebudú chýbať ani témy ako ROI kampane, automatizované kampane, welcome proces alebo zasielanie e-blahoželaní k sviatkom.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • budovanie vlastnej klientskej databázy
 • pútavý obsah e-mailu vrátane „call to action“
 • profesionálne nástroje na e-mail marketing
 • doručiteľnosť správ, spätná väzba, zásah databázy
 • automatizované kampane
 • welcome proces a kampaň opusteného košíka
 • kampaň ako prianie k sviatku
 • vyhodnocovanie mailingov
 • zoznámenie sa s termínmi Open rate, CTR, ROI, konverzia, spam, e-mail throttling, html a responzívny newsletter

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Katarína Bartová vás oboznámi s tipmi a trikmi z praxe a na konkrétnych prípadoch vám ukáže, ako lepšie pracovať s e-mail marketingom a vyťažiť tak z neho čo najviac pre svoje podnikanie.

KEDY?
12.4.2019, 9:00 - 18:30 hod.

KDE?
Kúpeľná 6, 080 01 Prešov

KONTAKT: npint_po@npc.sk  


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené