1_b.png

Dobrý online marketing od začiatku

25.04.-Dobrý-online-marketing-od-začiatku_AP_RIMAVSKÁ-SOBOTA-(FB-cover).jpg

 

Čo má zmysel riešiť pri začiatkoch podnikania v online prostredí? Správnu digitálnu stratégiu a efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. V dobe digitálneho marketingu máme na to potrebné nástroje - vieme merať a vyhodnocovať preferencie zákazníka a prispôsobiť im biznis stratégie.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • marketingová stratégia v digitálnom prostredí
  • zadefinovanie cieľovej skupiny
  • efektívna komunikácia
  • online marketingové priority

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Jozef Búry - je špecialista na digitálny marketing, vedie online marketingovú agentúru Green Dog, ktorá pomáha klientom pri príprave a nastavení ich online stratégií a kampaní na domácom aj zahraničnom trhu, prednáša na rôznych fórach (online konferencie, vysoké školy, či v minulosti ako certifikovaný Google tréner pre Slovensko).

KEDY

25.4.2019

16.00 - 19.00 hod.

KDE

Kruháč - coworking&startup centrum

B. Bartóka 20/A

979 01 Rimavská Sobota

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 24.4.2019 do 12.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené