1_b.png

DIY: Urob si vlastnú hru

asf.png

 

Opakujeme úspešný workshop so Silvestrom Bučekom venovaný hernému dizajnu! Ak ťa zaujíma, ako vznikajú hry, ich fungovanie, výrobné procesy a dizajn, neváhaj a príď aj ty! Počas 4 hodín si vytvoríme upravenú verziu populárnej hry Človeče nehnevaj sa. K nej základný stručný návrh hry s rozsahom približne 2 strany. Celým workshopom nás bude sprevádzať Silvester Buček z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý je redaktorom portálu Vĺčatá.sk. Prihláste sa a odhaľte spolu s ním všetko, čo sa skrýva za prípravou spoločenskej či počítačovej hry!

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Silvester Buček absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite. Je spoluzakladateľom združenia MU Game studies, ktoré sa snaží vytvoriť prostredie na skúmanie nielen digitálnych hier v akademickom prostredí. Prvé hry hrával ešte na Sinclairi, dnes je verný hlavne počítaču. Videohry sú preňho relaxom a únikom, preto na nich oceňuje skôr atmosféru a zážitok, ako originalitu za každú cenu (aj keď sa to samozrejme nevylučuje). Projekt Vĺčatá informuje o zmysluplných hrách a technológiách, ktoré si zaslúžia pozornosť rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí sa stretávajú s mladými hráčmi.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

Práca bude prebiehať v 4 tímoch (pozostávajúcich z 3 - 4 ľudí), v ktorých účastníci spoločne pracujú na jednotlivých zadaniach, pričom finálne vypracovanie si účastníci navzájom hodnotia. Výstupom workshopu tak bude niekoľko konceptov stolových hier.

PROGRAM:

16:30 – 17:00 – Úvod

17:00 – 17:15 Herný vývoj a herný proces

17:15 – 17:30 Herné profesie (dizajn, scenár, marketing, programátori...)

17:30 – 17:45 Herné mechaniky

17:45 – 19:15 Tímová práca (tvorba marketingovej analýzy, tvorba prostredia..)

19:15 – 19:45 Prezentovanie

19:45 – 20:30 Testovanie a vyhodnotenie

Časový harmonogram je len orientačný, môže sa meniť v závislosti od šikovnosti a záujmov účastníkov.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 25. júna 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.