1_b.png

Design Sprint – spoznajte nový druh biznis modelu

22_1 Design sprint – spoznajte nový druh biznis modelu _AP (FB cover).jpg

 

Čo je to Design sprint? Päťdňový proces na zodpovedanie kritických otázok prostredníctvom návrhov, prototypov a testovania so zákazníkmi. Je „najväčším hitom“ obchodnej stratégie, inovácií, vedy o správaní, či Design thinking. Zistíte ako tento biznis model funguje a ako ho využiť v budúcom podnikaní.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako rozdeliť komplexný problém a dosiahnuť vytýčený cieľ
  • aké sú výhody rozmanitej skupiny ľudí pri riešení projektu
  • dôležitosť včasnej ukážky vašej práce zákazníkom s cieľom získať spätnú väzbu

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Ing. Martina Hanusová, ktorá je zodpovedná za business development, rozvíjanie platformy a značky na pozícii COO v spoločnosti BeeSafe. Aktívne spoluorganizovala Startup Weekend v Žiline. Venuje sa rozvoju podnikateľských zručností a schopností so zameraním na začínajúcich podnikateľov v komunite Startupisti.

KEDY?

19.2.2019, 16:30 – 19:30 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 19.2.2020 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk
Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre. 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené