1_b.png

COPYWRITING - texty, ktoré predávajú

17.5.-COPYWRITING-–-texty,-ktoré-predávajú_cover.jpg

 

Efektívne texty vedú k akcii, zlepšujú pozície vo vyhľadávaní a zvyšujú predaje. Prečo je copywriting dôležitý pre vaše podnikanie?

ČO SA DOZVIETE?

  • Tvorte reklamné texty pre predaj a pre klienta
  • Využívajte efektívne nástroje a metódy copywriterov
  • Píšte s ľahkosťou a odpovedajte na klientove podnety
  • Používajte SEO a buďte na očiach
  • Robte klientov spokojnými a šťastnými - aj vďaka vašej komunikácii a textom

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Anna Hríbiková – píše texty pre biznis aj pre radosť. Píše, čo žije a zachytáva čaro normálnych vecí. Má skúsenosti v oblasti marketingu, personalistiky, firemného vzdelávania a poradenstva, ktoré efektívne využíva v marketingu. Učí sa žiť tu a teraz a vychutnávať zdanlivo obyčajný život.

KEDY?

17.5.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Národné podnikateľské centrum

Nám. Ľ. Štúra 31  (budova JOPA)

974 05  Banská Bystrica

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Ukončenie registrácie: 16.5.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk tel.: 0948 057 840

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené