1_b.png

Copywriting- sila slov

19_11 Copywriting - sila slov AP (FB cover).jpg

 

Sociálne siete, blogy, články, weby, e-shopy... to je všadeprítomný copywriting. Ak chcete svojich budúcich zákazníkov presvedčiť a nasmerovať na vaše stránky, vypočujte si online našu lektorku. Prezradí vám, ako si vylepšiť svoje skilly a prečo je copywriting dôležitý pre podnikanie.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako spraviť research na atraktívne témy
  • ako zvýšiť čitateľnosť článkov
  • copywriterské tipy na pútavejší obsah pre ľudí

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Lenka Krčmáriková, ktorá miluje písanie a optimalizáciu organického vyhľadávania a ktorá rada vylepšuje obsah na e-shopoch. Táto práca zahŕňa aj komplexné prepojenie produktových popisov, meta title tagov, prácu s analýzou kľúčových slov spolu s analytikou atď. Vedie tím externých copywriterov. Aktuálne pracuje v ui42 Digital ako SEO projekt manažérka a content špecialistka.

KEDY?

19.11.2020

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 18.11.2020 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené