1_b.png

Content marketing: sociálne siete

30_11_Content_marketing_socialne_siete_AP_BA-(FB-cover).jpg

 

Chcete vytvoriť pútavý obsah na sociálnych sieťach, ktorý sa šíri? Je potrebná platená reklama na vašom online obsahu? Príďte k nám na podujatie, a dozviete sa odpovede na tieto a ďalšie otázky, ktoré o obsahu na sociálnych sieťach máte. Skúsená lektorka vám dokonca pomôže a poradí pri tvorbe obsahového plánu na mesiac!

ČO SA NAUČÍTE?

  • na ktorých sociálnych sieťach sa oplatí tvoriť obsah
  • tipy a nástroje, ktoré sa oplatí poznať ak tvoríte obsah
  • ako vytvoriť pútavý obsah, ktorý sa šíri
  • je potrebná online reklama?
  • tvorba obsahové plánu na nasledujúci mesiac: workshop

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Mgr. Kristína Mayer– Skúsená PR & Content marketing špecialistka, ktorá sa venuje posledných 5 rokov primárne komunikácií s médiami, obsahovému marketingu, ako aj komunikačným stratégiám. Vo svojej agentúre BeeContent poskytuje nielen komunikačné služby, ale spoločne s kolegami aj grafické, fotografické, výkonnostné, seo či developerské práce klientom z rôznych oblastí. Vo voľnom čase sa venuje foodblogerstvu so svojím portálom @inspiruj.sk_fit recepty .

KEDY?

30.11.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - osobne v deň konania podujatia
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 30.11.2022 do 12:00 alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené