1_b.png

Content marketing a blogovanie

11_11_-Content-marketing-a-blogovanie_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Píšte obsah, ktorý ľudí zaujíma a je vyladený zo SEO pohľadu. Workshop je pre budúcich podnikateľov, ktorí majú nápad ale radi by vylepšili svoje copywriterské zručnosti. Ak neviete, ako začať s tvorbou obsahu na webe, workshop je pre vás.

ČO SA DOZVIETE:

  • Ako spraviť prieskum na atraktívne blogové témy
  • Copywriterské tipy na pútavejší obsah pre ľudí aj pre Googleboty
  • Ako vybombovať čitateľnosť článkov a veľa iného

KTO JE VÁŠ LEKTOR:

Lenka Krčmáriková - miluje písanie a optimalizáciu organického vyhľadávania. Vylepšuje obsah na e-shopoch.  Komplexné prepojenie produktových popisov, meta title-ov a ďalších tagov, prácu s analýzou kľúčových slov spolu s analytikou atď. V digitálnej agentúre Ui42 Digital vedie tím externých copywriterov ako SEO projekt manažérka a content špecialistka.

KEDY?

11.11. 2020

16:00 – 19:00 hod

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 6.11.2020 do 12:30

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 948 056 436

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené