1_b.png

Choďte na to psychologicky!

12.04. Choďte na to psychologicky_AP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

Zákazníci musia po vašom produkte túžiť! Ako to však zariadiť, keď niektorí chcú viac informácií, iní menej, niektorí robia rýchle rozhodnutia, iní potrebujú viac času... Nie je to také ťažké a môže to byť aj zábavné - okrem prezentačných a komunikačných zručností sa vyzbrojíte aj vedomosťami o psychológii rozhodovania človeka.

ČO SA DOZVIETE

  • práca so zákazníkom podľa typu jeho osobnosti
  • štýl predajných techník podľa osobnosti
  • myseľ zákazníka – zložitý mechanizmu, schopnosť odhadnúť čo sa deje v jeho mysli
  • simulácia stretnutia s kľúčovým zákazníkom

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Michal Hamar – kouč, tréner, konzultant, lektor a špecialista rozvoja s viac ako 10-ročnou skúsenosťou v korporátnych spoločnostiach, absolvoval množstvo rozvojových tréningov, je absolventom MBA a certifikovaným analytikom medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov.

KEDY

12.04.2019

09:00 - 12:00 hod.

KDE

Žilinská Univerzita

rektorát, miestnosť AFS09

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.04.2019 do 14.00 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.