1_b.png

Cesta kakaa z Latinskej Ameriky na Slovensko

17_10_Cesta kakaa z Latinskej Ameriky na Slovensko_AP NR(FB cover).jpg

 

Prečo je prospešné zdieľať podnikateľské príbehy a hovoriť aj o neúspechu? Tento formát stretnutí prináša TOP hostí a aktívnu diskusiu medzi podnikateľom a publikom. V uvoľnenej atmosfére načerpáte motiváciu a získate rady od najúspešnejších. Tento raz vám majiteľka Kakaw Co + porozpráva ako si vyberá, dováža a distribuuje čarovné kolumbijské kakao.

ČO SA DOZVIETE

  • spolupráca s farmármi - výmena koky za pestovanie kakaa
  • byrokracia dovozu na Slovensko
  • sociálny zákon v podnikaní
  • distribúcia a predaj na slovenskom trhu
  • spolupráca s chránenými dielňami

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Martina Matejíčková - zakladateľka a majiteľka startupu Kakaw Co +, sociálneho podniku, ktorý stojí na 3 pilieroch – pestovanie kakaa v Latinskej Amerike, dovoz na Slovensko a integrácia ťažšie zamestnateľných osôb na trhu práce vďaka baleniu produktov Kakaw Co+. Svoje skúsenosti z neziskoviek, sociálnych podnikov, ale aj zo súkromného sektora dnes zúročuje pri svojom podnikaní a ako motivátorka na podujatiach.

KEDY?

17.10.2019

16:30 - 18:30 hod.

KDE?

NPC Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 17.10.2019 do 12.00 h


Motivačné podujatie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

- Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.