1_b.png

Canva – efektívna voľba pre grafiku

25_10-Canva-–-efektívna-voľba-pre-grafiku-CP-KE-(FB-cover).jpg

 

Dodajte vaším nápadom a fantáziám grafickú podobu! Jednoduchý grafický nástroj Canva vám umožňuje rýchlo a bezplatne vytvoriť akýkoľvek dizajn. Ako v programe pracovať, sa dozviete na workshope.

ČO SA DOZVIETE

 • základy práce v online grafickom editore Canva
 • ako si vytvoriť pracovný alebo súkromný kalendár
 • ako si vytvoriť  novoročné prianie
 • ako si vytvoriť  propagačný plagát

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • stabilné internetové pripojenie
 • vlastný účet na www.canva.com
 • zariadenie s klávesnicou a myšou
 • portfólio vlastných fotografií s ktorými môžete pracovať
 • kreativitu a dobrú náladu :)

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Matej Pancurák- venuje sa digitálnemu a obsahovému marketingu, reklamnej fotografii, grafike a digitálnym médiám. Pôsobil v neziskovom sektore, vo väčších firmách na Slovensku aj v zahraničí aj ako freelancer v oblasti grafiky a fotografie.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na tomto praktickom workshope si krok za krokom vysvetlíme, ako funguje program Canva a aké rôzne šablóny, prvky a techniky môžete využiť. Popustíme uzdu fantázii a vytvoríme si kalendár na rok 2022, novoročné prianie a propagačný plagát. Hlavne sa však naučíme kopec užitočných trikov a tipov, ako dodať vašim nápadom nezabudnuteľnú grafickú formu a štýl!

ČO JE GRAFICKÝ EDITOR CANVA A NA ČO SA POUŽÍVA:

Canva je bezplatný online program na tvorbu grafického dizajnu na profesionálnej úrovni z pohodlia domova. Je veľmi intuitívny, takže vám umožní vytvoriť si nádherné dizajny behom pár minút. Nájdete tu množstvo šablón na každú príležitosť, takže prácu s ním zvládne aj začiatočník.

KEDY

25.10.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:

-poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice

-osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete na: (https://www.npc.sk/sk/contacts/kosicky-kraj/scroll)

 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

 

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

Ukončenie registrácie:
21.10.2021 do 20:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené