1_b.png

Buď si ON, alebo si OFF

3_10 Buď si ON, alebo si OFF_AP_BB (FB cover).jpg

 

Pre úspech podnikateľského zámeru sú mnohé marketingové nástroje kľúčové ešte pred jeho realizáciou. Či je to budovanie brandu, dizajn loga, aktivita na sociálnych sieťach, tvorba a optimalizácia webu, digitálny marketing. Online priestor môže už počas tvorby podnikateľského zámeru poskytnúť významnú konkurenčnú výhodu.

DOZVIETE SA

  • ako nástroje online marketingu pomáhajú pri plánovaní a rozbehu podnikania
  • prečo je online priestor pre novú firmu dôležitý a ako pracovať s digitálnym marketingom
  • ako využiť pred a pri začiatku podnikania potenciál sociálnych sietí
  • čo je to dobrý web a ako môže pomôcť pri rozbehu novej firmy

KTO JE VÁŠ LEKTOR

BDes (Hons) Michal Greguš - študoval digitálne umenie a dizajn v zahraničí. Mimo iného sa venuje vytváraniu vizuálov firemnej identity, tvorba grafiky pre facebook aplikácie, hry, webstránky. Pracoval na projektoch pre veľké firmy ako O2 Slovakia, O2 Czech Republic, Telefonica, Slovenská Sporiteľňa.

KEDY

3.10.2019

9:30 - 12:30 hod.

KDE

NPC Banská Bystrica

Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA),

974 05 Banská Bystrica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk .

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.10.2019 do 12.00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.