1_b.png

Buď kreatívny na sociálnych sieťach

16_10_Buď kreatívny na sociálnych sieťach_AP (FB cover).jpg

 

Sociálne siete ako Facebook a Instagram sú stále na prvých priečkach obľúbenosti a môžu tak ovplyvňovať úspešnosť aj vášho budúceho podnikania. Príďte na naše podujatie a zistite, ktorá stratégia najviac zaberá, ako reagujú zákazníci na kreatívny obsah a ako vám môže pomôcť pri rozbiehaní biznisu.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako zapadajú sociálne siete do stratégie značky
  • príklady úspešných firiem na sociálnych sieťach a prečo sa im darí
  • ako zaujať na sociálnych sieťach a ako to aplikovať do praxe

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Marek Didák – kreatívny riaditeľ a spoluzakladateľ digitálnej agentúry Hype. Po štúdiu pracoval ako social media marketér, prešiel si startupovou scénou a neskôr robil marketingového konzultanta pre malé a stredné spoločnosti. Pôsobí ako lektor v ADMA academy (asociácia digitálnych marketingových agentúr)

KEDY?

16.10.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.