1_b.png

biznisNET – expandujte do zahraničia

BiznisNET---main-FB-cover.jpg

 

Ako môžu veľvyslanectvá na Slovensku, obchodné komory a ďalšie inštitúcie pomôcť slovenským firmám pri expandovaní do zahraničia? Zažite náš biznisNET, získajte informácie a nové, osobné kontakty.

Máte v pláne so svojou firmou expandovať do zahraničia, alebo sa chystáte založiť biznis práve s takouto víziou? Zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku, obchodných komôr i ďalších inštitúcií vám prídu osobne prezentovať možnosti, ako vám môžu pomôcť, aké služby v tomto smere ponúkajú. 

Podujatie je bezplatné, nie je nutná registrácia ani prihlasovanie.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ

Na jednom mieste, v panelových diskusiách i v jednotlivých stánkoch sa budete môcť osobne pozhovárať a nadviazať kontakty so zástupcami USA, Nemecka, Brazílie, Veľkej Británie, Indie, Ruska, Vietnamu, Taiwanu a Srbska. Možno práve tieto stretnutia vám otvoria dvere na zahraničný trh.

PROGRAM PODUJATIA

9:00 – registrácia

10:00 – 11:00 - Veľká Británia, Nemecko, Spojené štáty americké (celý blok bude v anglickom jazyku)

11:00 – 11:45 - networking, coffee break

11:45 – 12:45 - Brazília, India, Taiwan (celý blok bude v anglickom jazyku)

12:45 – 13:30- networking, coffee break

13:30 – 14:30 - Ruská federácia, Srbsko, Vietnam

14:30 – 16:00 - networking, coffee break

PODROBNÝ PROGRAM NA STIAHNUTIE TU SVK / ENG  


CELODENNÝ NETWORKING v priestoroch Coworkingu NPC

Počas celého trvania nášho podujatia budete môcť absolvovať rozhovory so zástupcami obchodných komôr na Slovensku. Zistíte ako vám môžu pomôcť pri potenciálnej expanzii vášho biznisu do zahraničia, ako a prečo sa stať ich členmi.  

 • Americká obchodná komora na Slovensku
 • Slovensko - nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Slovensko - srbská obchodná komora
 • Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej republike
 • Hispánsko - slovenská obchodná komora
 • Francúzsko - slovenská obchodná komora
 • Brazílsko - slovenská obchodná komora
 • Slovak American Foundation

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE O NETWORKINGU TU / ANGLICKÁ VERZIA TU

KEDY

3.10.2019

9.00 – 16.00 hod.

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Deň otvorených dverí – DOD NPC sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.1 Front Office. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Zmena programu vyhradená


biznisNET – expand abroad

Do you want to know how the embassies in Slovakia, chambers of commerce and other institutions can help Slovak entrepreneurs with expanding abroad? Join our event biznisNET, get new information and new contacts.

Are you planning on expanding your business abroad or thinking about establishing a business with this vision?

The representatives from embassies, chambers of commerce, and other institutions from Slovakia, and abroad will be presenting the opportunities for your future successful business.

THE EVENT IS FREE OF CHARGE, AND THERE IS NO NEED TO REGISTER.

What can you expect?

In one place, in panel discussions or individually you will be able to meet and talk to the representatives of USA, Germany, Brazil, Great Britain, India, Russia, Vietnam, Taiwan, Serbia. This networking event could open new opportunities for you in your future business abroad.

PROGRAM (DOWNLOAD THE PROGRAM)

9:00 registration

10:00 – 11:00 Great Britain, Germany, United States

11:00 – 11:45 Networking, Coffee Break

11:45 – 12:45 Brazil, India, Taiwan

12:45 – 13:30 Networking, Coffee Break

13:30 – 14:30 Russia federation, Serbia, Vietnam

14:30 – 16:00 Networking, Coffee Break

Networking in Coworking place of National Business Centre

During the event you can get information within presentation stands about the opportunities from these organizations:

 • American Chamber of Commerce
 • German – Slovak Chamber of Industry and Commerce
 • Slovak – Serbian Chamber of Commerce
 • Indian Chamber of Commerce in the Slovak Republic
 • Hispanic – Slovak Chamber of Commerce
 • French – Slovak Chamber of Commerce
 • Brazilian Slovak Chamber of Commerce
 • Slovak American Foundation

Information about the organizations HERE

Knowledge of English is an advantage.

WHEN

3.10.2019

9:00 – 16:00

WHERE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava