1_b.png

Biznis plán I. – vytvorenie a jeho stratégia

27_1 Biznis plán I – vytvorenie a jeho stratégia AP (FB cover).jpg

 

Máte podnikateľský nápad, ale neviete ako ďalej? Naučte sa ako vypracovať podnikateľský plán tak, aby zaujal budúcich zákazníkov či strategických partnerov. Ktoré časti podnikateľského plánu sú najpodstatnejšie a aké informácie do neho vkladať? Pri tvorbe biznis plánu a biznis stratégie prídete na to, čo ešte potrebujete domyslieť, aby váš biznis prežil a rástol.

ČO SA DOZVIETE?

  • od biznis modelu k biznis plánu
  • ako vytvoriť biznis plán, ktorý nezapadne prachom
  • vytvorenie biznis stratégie

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Andrej Rybovič je zanietený do inovácií a startupov. Pôsobil ako konzultant vo Vedecko-technologickom parku, ktorý podporoval začínajúcich podnikateľov a startupy v žilinskom regióne. Mal na starosti prípravu inkubačných a akceleračných programov pre inovatívne firmy. So startupom MindBox absolvoval 3 mesačný akceleračný program Startup Yard v Prahe. Absolvoval študijné cesty po inkubátoroch a akcelerátoch v Európe (Yes Delft, Stardust-DTU) a Izraeli (The Time). Pôsobil ako externý konzultant pre nemeckú poradenskú spoločnosť Founderscope, kde využíval inovatívnu metodiku Gamified Startup pre podporu inovácii vo firmách.

KEDY?

27.1.2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 25.1.2021 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené