1_b.png

Atraktívny profil na Instagrame

06.06.-Atraktívny-profil-na-Instagrame_AP_ŽILINA-(FB-cover).jpg

 

Instagram je výkonný a zábavný sociálny nástroj, ktorý umožňuje spoznávať sa so stovkami nových zákazníkov každý deň. Na našom workshope sa budeme zaoberať základmi používania Instagramu a naučíte sa tiež plánovať, spravovať a optimalizovať svoju stratégiu.

DOZVIETE SA

  • ako sa jednoducho a efektívne spojiť s novými zákazníkmi
  • ako vytvoriť atraktívny a výkonný profil na Instagrame
  • ako vytvárať silné dôveryhodné vzťahy so sledovateľmi
  • aké funkcie Instagramu by ste mali využívať (praktické ukážky)

VAŠA LEKTORKA JE

Petra Kunertová – absolvovala štúdium so zameraním na kreatívnu ekonomiku, pôsobila ako lektorka marketingu a online marketingu, tri roky bola súčasťou tímu reklamnej agentúry Kreativgang, kde spravovala sociálne siete pre viac ako 20 firiem.

KEDY

06.06.2019

16:30 - 19:30 hod.

KDE

Výskumné centrum Žilinskej Univerzity

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Žilina: ap.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.06.2019 do 13.30 h


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska – okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/ záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.