1_b.png

Ako zvládnuť stres v podnikaní

21_10 Ako zvládnuť stres v podnikaní AP BB (FB cover) online.jpg

 

Dnešná hektická doba prináša so sebou vysoké nároky na podnikateľské prostredie či súkromný život. Stres má dopad nielen na naše fyzické zdravie, ale aj myšlienky, pocity či správanie. Ako sa s ním vysporiadať sa dozviete na seminári.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vzniká stres, aké sú jeho riziká a dopady
  • ako eliminovať stres v podnikaní, alebo v súkromnom živote
  • ako sa vysporiadať so stresom a zvládnuť vlastné emócie v stresových situáciách
  • ako riešiť vyhorenie a psychické vyčerpanie
  • ako sa znovu nakopnúť a naštartovať

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Miroslav Kubiš -  partner pre rozvoj firiem s dlhoročnou praxou z obchodu a z oblasti rozvoja ľudí na mieru. Rozvíja obchodné tímy, lídrov na všetkých úrovniach, organizuje školenia a stretnutia v oblasti HR. Mení zabehnuté návyky v správaní a komunikácii, podnecuje k tvorivosti a otvorenosti, zameriava sa na zvládanie stresu, konfliktov či manipulácie.

KEDY

21.10. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

ONLINE

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.10. do 14:00 hod.


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4. Akceleračný program. Kód projektu: ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.