1_b.png

Ako začať podnikať a nezblázniť sa

5_8_-Ako-začať-podnikať-a-nezblázniť-sa-(FB-cover).jpg

 

Začiatky v podnikaní môžu byť náročne a stresujúce. Lektor sa s vami podelí o cenné rady a odporúčania ako toto obdobie zvládnuť a vyťažiť z neho čo najviac.

ČO SA DOZVIETE
  • ako rozbehnúť svoj biznis úspešne a neskrachovať
  • sebadisciplína, sebakontrola a sebariadenie - čo to znamená a ako s nimi pracovať
  • kľúčové zásady, ako uspieť v podnikaní a nevyhorieť
  • ako vytvoriť plán na rozbeh vášho podnikania
KTO JE VÁŠ LEKTOR
Miroslav Kubiš – má 13-ročnú prax v obchode. Trénerskej a lektorskej činnosti sa venuje 9 rokov. Pracuje vo Vzdelávacej Akadémii Žilina a školil obchodníkov zo sektorov financií, bankovníctva a personalistiky.
 
KEDY
5.8. 2020
16:00 – 19:00 hod.
KDE
Online
 
Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.
Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).
Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:
  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)
Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.
 
Ukončenie registrácie: 30.7.2020 do 14:00 hod.
KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958
Účasť je bezplatná.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:
  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.
Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.
 
Prihlasovanie na podujatie je už ukončené