1_b.png

Vznik úspešného realitného biznisu na východe

3_12 Vznik úspešného realitného biznisu na východe_AP PO (FB cover).jpg

 

Príďte si vypočuť príbeh úspešného podnikateľa, ktorý si splnil svoj podnikateľský sen. Zakladateľ úspešnej siete realitných kancelárií vám priblíži proces vzniku svojej firmy od návrhu loga až po otvorenie prvej pobočky.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vznikol nápad založenia siete realitných kancelárií
  • čo sa skrýva pod jeho názvom
  • začiatky podnikania, spôsob fungovania franšízy
  • plány a vízie do budúcnosti firmy

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Rastislav Štalmach – Odišiel z pozície riaditeľa hypotekárneho centra VÚB a v roku 2006 založil spolu s manželkou realitnú kanceláriu Archeus. O dva roky neskôr sa spoločnosť stala riadnym členom Národnej asociácie realitných kancelárií a od roku 2011 je členom jej predstavenstva. V roku 2018 získali ocenenie REALITNÁ KANCELÁRIA ROKA 2018 pre región Východné Slovensko. V rámci podnikania ponúka aj franšízu a rovnako je členom Slovenskej franchisingovej asociácie.

KEDY

03.12. 2019

16:00 - 18:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova Unicentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 29.11.2019 do 12.00 h


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené