1_b.png

Ako vymyslieť názov budúcej firmy

12_11_-ako-vymysliet-nazov_BA-(FB-cover).jpg

 

Rozmýšľate nad vlastným biznisom, ktorý bude výnimočný a ľahko rozpoznateľný od konkurencie? Na našom podujatí sa dozviete veľa o procese hľadania a tvorbe názvu budúcej firmy, značky, aj to, koľko je vhodné investovať do budovania brandu.

 ČO SA DOZVIETE?

  • uvedenie do pojmu Naming a jeho obsah
  • proces tvorby názvu
  • akým chybám sa vyhnúť pri výbere názvu / značky
  • moderovaná tvorba vlastného názvu

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Naďa Kacera - marketingová strategička, ktorá za 18 rokov v marketingu získala veľa skúseností v jeho celom spektre. Vyvinula, uviedla, či repozicionovala na CZ-SK trhu mnohé úspešné značky v FMCG. Svojím strategickým myslením vo svojej spoločnosti Levosphere pomáha firmám vytvárať biznis marketingovú stratégiu, ktorej súčasťou je aj Naming (proces hľadania názvu budúcej firmy, či značky).

HOSŤ: Anka Sabolová – marketingová špecialistka, vyše 15 rokov pôsobila v brand a trade marketingu veľkých i malých značiek, globálnych i lokálnych biznisov. Riadila česko-slovenské tímy, riešila globálne projekty. V spoločnosti Levosphere pomáha firmám s nastavením ich biznis marketingovej stratégie.

KEDY?

12.11.2020

17:00 - 20:00 hod.

KDE?

online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 10.11.2020 do 14:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené