1_b.png

Ako vybudovať úspešnú značku 2

31.07.-Ako-vybudovať-úspešnú-značku-2-BA_RP-(FB-cover).jpg

 

Budovanie značky je dlhodobý, ale kľúčový krok k vybudovaniu úspešnej firmy. Ako pracovať so značkou, tak aby bola úspešná, vám prídu opäť poradiť skvelí brandingoví špecialisti sú skúsenosťami doma i v zahraničí.

ČO SA DOZVIETE ?

  • ako sa tvorí cieľová skupina, persóny a pozicioning značky
  • ako sa budujú úspešné značky na Slovensku a kde sa inšpirovať
  • základy pre tvorbu loga a Corporate identity

KTO SÚ VAŠI LEKTORI?

Ing. Andrej Mitáš - zakladateľ a CEO brandingovej agentúry ZoneMedia sa marketingu a brandbuildingu venuje už viac ako 10 rokov, spolupodieľal sa na tvorbe kreatívnych a komunikačných konceptov i reklamných kampaní pre značky ako ČSOB, LEDVANCE, FORBES, GESTAMP, GSK, UNIQA GSC alebo RESCO.

Mgr. Jakub Čupka - creative lead v brandingovej agentúre ZoneMedia a spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti PurpleSmith, vytváral koncepty pre FORBES, ČSOB, UNIQA, či ZSE, zodpovedá za tvorbu a riadenie lokálnych značiek (Krause, Miverob, Hagara-Julinek) a tvorbu atraktívnej značky pre spoločnosti RESCO, LEDVANCE a GESTAMP.

KEDY?

31.7.2019, 9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 30.7.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ak máte o túto tému záujem, prihláste sa aj na podujatie Ako vybudovať úspešnú značku 1

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk