1_b.png

Ako vybudovať úspešnú značku 1

03.06.-Ako-vybudovať-úspešnú-značku-1_AP+RP+AP-(FB-cover).jpg

 

Pracovať so značkou tak, aby bola úspešná, diferencovať ju a definovať jej poslanie a hodnoty zvnútra navonok je pre novú generáciu firiem kľúčové. Ako vytvoriť dlhodobo úspešnú značku vám prídu poradiť brandingoví špecialisti, ktorí pomohli vybudovať nie len menšie slovenské značky, ale i svetové korporácie.

DOZVIETE SA

  • čo je a čo nie je značka
  • prečo by ste sa mali venovať budovaniu značky
  • prečo je dôležité poznať poslanie, víziu, misiu a hodnoty vašej značky
  • ako podnikať v úzkom súlade so značkou (Brand as business)

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Andrej Mitáš - zakladateľ a CEO brandingovej agentúry ZoneMedia sa marketingu a brandbuildingu sa venuje už viac ako 10 rokov, spolupodieľal sa na tvorbe kreatívnych a komunikačných konceptov i reklamných kampaní pre značky ako ČSOB, LEDVANCE, FORBES, GESTAMP, GSK, UNIQA GSC alebo RESCO.

Mgr. Jakub Čupka - creative lead v brandingovej agentúre ZoneMedia a spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti PurpleSmith, vytváral koncepty pre FORBES, ČSOB, UNIQA, či ZSE, zodpovedá za tvorbu a riadenie lokálnych značiek (Krause, Miverob, Hagara-Julinek) a tvorbu atraktívnej značky pre spoločnosti RESCO, LEDVANCE a GESTAMP.

KEDY

03.06.2019

9:00 – 12:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 31.05.2019 do 16.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.