1_b.png

Ako vybudovať úspešnú značku 1

03.06.-Ako-vybudovať-úspešnú-značku-1_AP+RP+AP-(FB-cover).jpg

 

Pracovať so značkou tak, aby bola úspešná, diferencovať ju a definovať jej poslanie a hodnoty zvnútra navonok je pre novú generáciu firiem kľúčové. Ako vytvoriť dlhodobo úspešnú značku vám prídu poradiť brandingoví špecialisti, ktorí pomohli vybudovať nie len menšie slovenské značky, ale i svetové korporácie.

DOZVIETE SA

  • čo je a čo nie je značka
  • prečo by ste sa mali venovať budovaniu značky
  • prečo je dôležité poznať poslanie, víziu, misiu a hodnoty vašej značky
  • ako podnikať v úzkom súlade so značkou (Brand as business)

VAŠI LEKTORI SÚ

Ing. Andrej Mitáš - zakladateľ a CEO brandingovej agentúry ZoneMedia sa marketingu a brandbuildingu sa venuje už viac ako 10 rokov, spolupodieľal sa na tvorbe kreatívnych a komunikačných konceptov i reklamných kampaní pre značky ako ČSOB, LEDVANCE, FORBES, GESTAMP, GSK, UNIQA GSC alebo RESCO.

Mgr. Jakub Čupka - creative lead v brandingovej agentúre ZoneMedia a spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti PurpleSmith, vytváral koncepty pre FORBES, ČSOB, UNIQA, či ZSE, zodpovedá za tvorbu a riadenie lokálnych značiek (Krause, Miverob, Hagara-Julinek) a tvorbu atraktívnej značky pre spoločnosti RESCO, LEDVANCE a GESTAMP.

KEDY

03.06.2019

9:00 - 13:30 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum Nitra

SODA Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 31.05.2019 do 16.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.