1_b.png

Ako v sebe prebudiť kreativitu?

04_12_ako v sebe vzbudit kreativitu_AP(FB cover).jpg

 

Pomôžeme vám stať sa kreatívnejšími v osobnom aj profesionálnom živote. Techniky sú rôznorodé, v správnej atmosfére a pomocou vhodných nástrojov dokáže každý preskúmať svoju často potlačenú kreativitu. Otvorte kohútik kreatívneho toku, ktorý prechádza nami všetkými!

ČO SA DOZVIETE?

  • ako v sebe objaviť a udržiavať kreativitu
  • ako podporovať tvorivosť
  • hra ako spôsob práce v dospelosti
  • ako sa pozerať na svet inými očami
  • ako si udržiavať flexibilitu mysle
  • naučíme sa opäť získať zmysel pre detský zázrak

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Simona Mištíková, ktorá viedla jeden z troch tímov v najväčšej PR agentúre na Slovensku. Potom si založila vlastnú - DIVINO. V oblasti komunikácii pôsobí viac ako 15 rokov. Venuje sa strategickému poradenstvu, krízovej komunikácii a tréningom. Vďaka SBA sa zúčastnila Medzinárodného školenia The Creativity Workshop.com v Barcelone.

KEDY?

4.12.2019, 9:00 - 12:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 3.12.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.