1_b.png

Ako som vybudovala svoj biznis

13_11_Ako-som-vybudovala-svoj-biznis_Senica_AP_TT-(FB-cover).jpg

 

Aké to je budovať a tvoriť svoj biznis, a či je to potešenie a radosť alebo naopak drina, vám porozpráva Linda Hnatová, majiteľka spoločnosti Concordia Agency, s.r.o.. Na podujatí sa ďalej dozviete aké boli jej začiatky, ako sa vypracovala na úspešnú podnikateľku a s akými úskaliami sa na tejto ceste musela vysporiadať.

DOZVIETE SA

  • čo vás čaká pri vstupe do podnikateľského prostredia
  • čo netreba podceniť a na čo sa treba pripraviť
  • ako na počiatočné ťažkosti

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Linda Hnatová – po niekoľkoročnej práci v rôznych nadnárodných spoločnostiach sa vydala vlastnou cestou. Je zakladateľkou a majiteľkou spoločnosti Concordia Agency s.r.o., ktorá sa zaoberá náborom personálu na riečne, ale i zaoceánske lode. Pohybuje sa v Slovenskom, ale i medzinárodnom obchode. Okrem vlastného podnikania sa tiež venuje lektorovaniu a konzultáciám z oblasti riadenia a biznis protokolu.

KEDY

13.11.2019

09:00-11:00 hod.

KDE

Záhorská knižnica

Vajanského 28

905 01 Senica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12.11.2019 do 14:00 h.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.