1_b.png

Ako rozbehnúť e-shop

27_05_AP_Ako-rozbehnut-e-shop-(FB-cover).jpg

 

Spája sa váš podnikateľský nápad s predajom cez e-shop, ale neviete ako ho máte úspešne rozbehnúť? Náš lektor vám vysvetlí, ako správne vytvoriť e-shop a naštartovať tak svoje budúce podnikanie.

ČO SA DOZVIETE

  • základné stavebné kamene e-shopu
  • čo všetko je dôležité pri úvodnom rozhodovaní
  • analýza a rozbeh e-shopu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Martin Krupa – spoluzakladateľ agentúry ui42, ktorá poskytuje internetové a webové služby. Taktiež je spoluzakladateľom Slovenskej user experience asociácie (SUXA) a autorom knihy: E-shop od nápadu po úspech, v ktorej priblížil všetko, čo potrebujete vedieť o fungujúcom e-shope.

KEDY?

27.5.2020, 14:00 – 16:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať na e-mail v pdf formáte

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 25.5.2020 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná. 


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.