1_b.png

Ako podnikať online

25.8.-Ako-podnikať-online_cover.jpg

 

Využite pri rozbehu svojho online podnikania tie správne nástroje dnešnej doby. Seminárom vás povedie úspešný marketér Marek Petrovič, ktorý vám priblíži fungovanie efektívneho eshopu a prečo nastavenia hrajú kľúčovú rolu v dosahu na potenciálneho klienta. A čo vy, máte v nastaveniach poriadok?

ČO SA DOZVIETE

  • Ako z hobby postaviť úspešnú firmu
  • Úplne začiatky podnikania s e-shopom (mindset, prvé kroky)
  • Ako funguje každý zdroj návštevnosti
  • Ako nastaviť základné parametre

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marek Petrovič – konzultant v oblasti výkonnostného marketingu so zameraním na sociálne média. Skúsenosti nazbieral na slovenských aj zahraničných projektoch. Stál pri fungovaní mnohých veľkých projektov a e-shopov značiek (Pamas, ARTMIE, eyerim, EXIsport a pod). Je majiteľom performance marketingovej agentúry.

KEDY

25.08. 2022

16.00 – 19.00 hod.

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 19.08.2022 do 12:00

KONTAKTY: ap.nr@npc.sk alebo +421 948 056 436

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.