1_b.png

Ako na sociálne siete

cover_16.11.-Ako-na-socialne-siete.jpg

 

Chceli by ste sa vedieť orientovať v množstve sociálnych sietí a tiež ako ich čo najefektívnejšie využiť vo vašom podnikaní? Tak je náš workshop vhodný práve pre vás! Prejdete si základný prehľad sociálnych sietí, ktorý obsah je vhodný uverejňovať na jednotlivých sociálnych sieťach, a tiež ako ho prispôsobiť vašej cieľovej skupine, ale aj ako správne cieliť reklamu alebo ako použiť sociálne siete na komunikovanie značky.

ČO SA NAUČÍTE?

 • prehľad sociálnych sietí
 • ako tvoriť obsah
 • ako pracovať s emóciou v komunikácií a v reklame
 • ako pracovať s “hejtom”
 • organický dosah vs. reklama
 • základné princípy fungovania reklám
 • ako môžete cieliť vašu reklamu
 • brand vs. performance

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Mgr. Libor Toporcer – z mladého nadšenca online reklamy sa vypracoval na stratéga online marketingu a certifikovaného špecialistu, ktorý je expertom na PPC reklamu pre klientov z rôznych segmentov. Ako strategy director & team leader pôsobí v agentúre Invelity, ktorá je ako jedna z mála slovenských agentúr Google Premier partnerom, zlatým partnerom Mergado a Heureka partnerom.

KEDY?

16.11.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - osobne v deň konania podujatia
 • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 14.11.2023 do 23:59  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené