1_b.png

Podnikaj ako bloger

27.02. Podnikaj ako bloger_BB_cover.jpg

 

Radi využívate moderné technológie a túžite po slobode v živote, v priestore a v spôsobe výkonu práce? Urobte odvážny krok, vymeňte istotu za dobrodružstvo a začnite podnikať ako bloger!

ČO SA DOZVIETE?

  • aké sú možnosti podnikania s blogom, príklady spolupráce
  • ktoré témy zarábajú viac a ktoré menej
  • budúcnosť blogovania - čo bude fungovať a čo fungovať prestáva
  • administratívne a legálne záležitosti blogovania
  • influencer marketing

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ing. Milan Bardún zakladateľ cestovateľského blogu Bez Mapy, ktorý trhá Slovákov z kancelárskych stoličiek. Blog založil v roku 2013 a dnes patrí medzi najčítanejšie na Slovensku. Od roku 2016 sa stal blog Bez Mapy jeho zamestnaním na plný úväzok, kde spolupracuje so svetovými značkami, ktorých pôsobenie podporuje rozvoj cestovného ruchu. Postupne vytvára svoj tím a inšpiruje mladých ľudí k podnikaniu.

KEDY?

27.2.2019

14.00 – 18.00 hod.

KDE?

Centrum rozvoja doktorandov

EF UMB, Tajovského 10

Banská Bystrica

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap. bb@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.2.2019, do 14.00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo siedmych samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené