1_b.png

Adobe Photoshop pre architektov

Bootcamp - Photoshop - september 2020 .png

 

Pozor, pozor, máme tu pre vás ďalší cyklus workshopov – štvordňový intenzívny kurz! Dozviete sa mnoho o práci v grafickom programe Adobe Photoshop. Vďaka nášmu kurzu sa stanete samostatným používateľom a odnesiete si tak nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti.

Účasť je bezplatná.

ČO JE PROGRAM ADOBE PHOTOSHOP A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Je to nástroj na úpravu, tvorbu a retuš fotografií a grafík. Tento softvér poskytuje mnoho funkcií na úpravu rastrových obrázkov, ale aj vektorovej grafiky. Používa systém úprav na báze vrstiev, ktorý umožňuje vytváranie a úpravy obrázkov s viacerými prekrytiami, ktoré podporujú priehľadnosť. Vrstvy môžu tiež pôsobiť ako masky alebo filtre a meniť podkladové farby. Do vrstiev je možné pridať tiene a ďalšie efekty.

Photoshop používajú fotografi, grafici, tvorcovia videohier, architekti, reklamní agenti a návrhári.
Viete v ňom vytvárať plagáty, obaly, bannery, webové lokality a mnoho ďalších.

KEDY?

Utorok 22. 9.2020: 17:30 – 20:30

Streda 23. 9.2020: 17:30 – 20:30

Utorok 29. 9.2020: 17:30 – 20:30

Streda 30. 9.2020: 17:30 – 20:30

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

PROGRAM:

22. 9. Základy Photoshopu

Správny bootcamp musí začať rozcvičkou – a bez teórie by to vôbec nešlo. Vysvetlíme si pojmy a princípy práce, aby sme sa s Photoshopom skamarátili. Základy práce vo vrstvách, výberové nástroje, maskovanie. Veľa si povieme aj o tom, ako by mali byť pripravené súbory.

23. 9. Ako spraviť vizošku bez rendrovania

Na konkrétnom príklade si ukážeme postup ako z printscreenu spraviť obhájiteľnú vizualizáciu. Povieme si niečo o slede pracovných krokov a ich optimalizácii. Naučíme sa aj vkladať stafážnikov a rýchlo testovať varianty.

29. 9. Tipy a triky

Pri našom treťom stretnutí sa budeme naplno venovať modelovaniu. Ukážeme si, ako sa vytvárajú zložitejšie topografie, aj ako sa nestratiť v obrovskom súbore. Povieme si najčastejšie chyby a prvú pomoc pri problémoch. Skúsime náš model pripraviť na bezproblémovú 3D tlač.

30. 9. Postprocessing – Kombinácia Photoshop a Illustrator

V posledný deň nášho intenzívneho kurzu sa pozrieme, ako našu vizošku odprezentovať, teda dostať na plagát a vytlačiť. Doplníme ju jednoduchou vektorovou grafikou a peknou hlavičkou.

Program sa môže meniť, v závislosti od úrovne a záujmov účastníkov.

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Adobe Illustrator program alebo jeho Trial verziu na 7 dní 

- nainštalovanú minimálne bezplatnú verziu programu Adobe Photoshop

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV BOOTCAMPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Cyklus workshopov, ako forma skupinového poradenstva „Cyklus workshopov“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto odborné podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené