1_b.png

Adobe Photoshop I. - pre architektov

1.png

 

Si architekt, študent architektúry, alebo ťa baví digitálna tvorba? Tak príď na náš ďalší workshop v Creative Pointe, kde ťa naša šikovná lektorka naučí, ako rýchlo spraviť z obyčajného printscreenu niečo, čo vyzerá ako z fotorealistického rendrovacieho enginu. Vlastné projekty sú vítané!

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Karolína Balášková absolvovala architektonickú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobila ako technik a lektor v technologickej dielni Lab.cafe. Taktiež bola súčasťou zrodu Prusa Labu v Prahe. Aktuálne sa venuje žurnalistike v oblasti stavebníctva pre magazín ASB. Získala aj mnohé ocenenia, jedným z nich bolo ocenenie za najlepší projekt na podujatí Hackaton Smart Mobility. Okrem Adobe Photoshop ovláda ďalšie programy ako Rhinoceros, AutoCAD, Blender a mnohé ďalšie.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

  • Začneme krátkym úvodom o programe Adobe Photoshop, ako funguje a na čo všetko sa využíva. Oboznámime sa s pracovným prostredím, naučíme sa základné funkcie, princípy práce s vrstvami, vlastnosti vrstiev a mnoho ďalších.
  • Následne prejdeme na spracovanie rendera, v ktorom si ukážeme vkladanie textúr, materiálov a ľudí. Naučíme sa základnú úpravu svetelnosti a farieb.
  • Ukážeme si „kolážovú“ vizualizáciu, ktorá vám umožní mať väčšiu kontrolu nad výstupom, byť rýchlejší a vyvinúť si vlastný vizuálny štýl.

Plán je len orientačný, môže sa meniť v závislosti od záujmov a šikovnosti účastníkov.  Workshop je dvojdňový, čo sa nestihne prebrať v prvý deň, bude pozvoľna pokračovať na druhý deň:

Prihláste sa hneď na workshop Adobe Photoshop II.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 1. októbra 2019 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovanú minimálne bezplatnú verziu programu Adobe Photoshop

- kreativitu a dobrú náladu :)

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.