1_b.png

Adobe Lightroom: fotka, ktorá zaujme

24_11-Adobe-Lightroom-fotka,-ktorá-zaujme-CP-ZA-(FB-cover).jpg

 

Úprava fotiek nemusí byť zdĺhavá, pokiaľ sa naučíte pracovať efektívne a na viacerých fotografiách súčasne. Počas praktického workshopu sa naučíte, ako vhodnou úpravou docieliť profesionálny vzhľad fotografií, či sa jedná o rodinné fotografie alebo produkty s vianočnou tematikou.

ČO SA DOZVIETE

 • katalógy a poriadok v súboroch s fotografiami
 • základné úpravy expozície, farieb a tonality
 • špeciálne efekty a filtre
 • retuš pleti a nežiadúcich predmetov na fotografii
 • vytváranie vlastných presetov na úpravu fotografií
 • úprava stoviek fotografií jedným klikom
 • nastavenie exportu fotografií

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • notebook s numerickou klávesnicou a myškou, nabíjačku
 • nainštalovaný program Adobe Lightroom Classic - stiahnite si Adobe Lightroom na 7 dní zadarmo
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Dominika Čierna – profesionálna fotografka a kameramanka, ktorá prostredníctvom fotoaparátu vníma svet inak, miluje zachytávať momenty a emócie, a svoj workflow stavia predovšetkým na grafických programoch od spoločnosti Adobe – Lightroom, Photoshop, Premere Pro.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme si program Adobe Lightroom Classic. V module Library si naimportujeme fotky a v module Develop sa budeme venovať ich úpravám. Naučíme sa robiť úpravy expozície, farieb a tonality, pracovať so špeciálnymi efektami a filtrami. Budeme sa venovať retuši pleti a nežiadúcich predmetov na fotografii. Na záver sa naučíme ako využiť presety a ako si vytvoriť vlastné presety. Ukážeme si, ako kopírovať úpravy na ďalšie fotografie, aby úprava vašich fotiek nebola zdĺhavá a vaša práca bola čo najrýchlejšia a najefektívnejšia.

ČO JE PROGRAM  ADOBE LIGHTROOM A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Lightroom Classic je softvér na úpravu digitálnych fotografií. Je určený hlavne pre potreby profesionálnych fotografov.

KEDY

24.11.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, EUROPALACE (4. poschodie), Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP), ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Adobe Lightroom: základy programu. Ak absolvujete Adobe Lightroom: základy programu, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Adobe Lightroom: fotka, ktorá zaujme. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

 

Ukončenie registrácie:
18.11.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené