1_b.png

Adobe Indesign: Tvorba štýlového portfólia

10.5.-Adobe-Indesign-Tvorba-štýlového-portfólia_cover.jpg

 

Zaujíma vás ako si vyskladať interaktívne pdf, ktorým odprezentujete seba alebo vlastnú firmu či projekt? Na tomto workshope sa naučíte, ako tvoriť viacstranové dokumenty a tvorivo kombinovať bloky textu, farby a fotografie tak, aby zaujali a vyzerali štýlovo. Vyskúšate si tiež tvorbu rámov, objektov a prelinkovanie častí vášho portfólia. V závere si vytvorený projekt vyexportujete do pdf súboru vhodného pre web a pre tlač.

ČO SA DOZVIETE

 • ako tvoriť viacstranové projekty
 • ako pracovať s blokmi textu a editovať vlastnosti textu
 • ako pracovať s farbami a vzorkovníkmi
 • ako pracovať s objektami a rámami
 • ako vkladať a transformovať obrázky
 • ako na prelinkovanie rámov, objektov, strán
 • ako správne uložiť projekt podľa vašich potrieb  

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Ľubomír Cmorej je grafik telom aj dušou s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti dizajnu, tlačovej reklamy a vzdelávania. Je absolventom PU v Prešove v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Po skončení štúdia pôsobil v reklamných agentúrach a ako grafik na voľnej nohe. Posledné roky sa venuje hlavne pedagogickej a lektorskej činnosti. Prakticky sa venuje hlavne programom spoločnosti Adobe, 2D a 3D grafike a produktovej stock fotografii. Vo voľnom čase cestuje, spoznáva a fotí krásy Slovenska.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na modelovom príklade Vám lektor ukáže, ako vyskladať  štýlové portfólio. Naučíte sa vytvoriť viacstranový dokument, zladiť a prispôsobiť jeho farebnosť, vkladať a kombinovať bloky textu a fotografie. Vyskúšate si postupy editácie textu, fotografií, tvorbu rámov, objektov a prelinkovanie častí vášho portfólia. Získate cenné rady ako si vytvorené portfólio prispôsobovať, meniť a exportovať do pdf súboru vhodného pre web a pre tlač.

KEDY

10.5. 2022

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

 

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice.
 • osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete tu.
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

 

Ukončenie registrácie:
5.5.2022 do 24:00, alebo do naplnenia kapacít.

 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

 

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené