Z generácie na generáciu - pozvánka na medzinárodný kongres

S cieľom budovať silné rodinné firmy a zabezpečiť ich viacgeneračnosť organizuje Inštitút Rodinného Businessu už 3. ročník Medzinárodného kongresu rodinných firiem, ktorý je svojím rozmerom jedinečný na Slovensku nielen poznatkami, ale aj miestom na výmenu vedomostí, skúseností a inšpirácií.


Kongres sa uskutoční 8. septembra 2022 v Radisson Blu Carlton Hoteli v Bratislava a privíta viac ako 200 hostí z rodinných firiem a odbornej verejnosti. O svoje praktické skúsenosti a odborné vedomosti sa podelia spíkri z Talianska, Švajčiarska, Slovenska a Českej republiky. Účastníci kongresu budú mať zároveň možnosť zúčastniť sa praktických workshopov zameraných na právne, finančné, daňové a obchod rozvíjajúce aspekty rodinného podnikania.

Akým témam sa na kongrese budú venovať slovenskí a zahraniční odborníci a hostia?

• Príbeh rodiny za svetovým módnym impériom Gucci
• Riešenie konfliktov v podnikateľskej rodine
• Podpora rodinného podnikania na Slovensku
• Etický manažment a filantropia vychádzajúce z rodinnej ústavy
• Inovácie prostredníctvom tradícií v rodinných firmách
• Multigeneračná správa a presun majetku
• Zlepšenie konkurencieschopnosti rodinnej firmy
• Family office a rodinná nadácia
• a mnoho ďalších prínosných tém

 

Čaká vás dôležitý deň pre vašu rodinu a podnikanie plný získavania praktických rád, inšpirácii a nových pracovných a rodinných kontaktov. Budujte viacgeneračnú firmu so svojou rodinou!

Lístky sú v predaji na https://bit.ly/3ue6pwB

SBA-workshop_MKRF2022_1080x1080px.jpg