Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / september

 

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 14.9.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

 • Homola spol. s r.o.
 • flexity s.r.o.
 • HDTS, a. s.
 • okto.digital s.r.o.
 • Plavecká akadémia, o.z.
 • H2R s. r. o.
 • ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.
 • MERCHYOU s.r.o.
 • Bella Pietra, s.r.o.
 • Symptomedica s.r.o.

Neúspešní žiadatelia:

 • AQUASIS s. r. o.
 • comp ART s.r.o.
 • SERCHIO s. r. o.
 • ADVISORY4YOU s. r. o.
 • RNW s. r. o.
 • AlmaCare s.r.o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg