Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / október

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 19.10.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

  • PROGRUP SK, s. r. o.
  • Marek Vágai - ViVa
  • Togira s. r. o.

Neúspešní žiadatelia:

  • Carpatia s. r. o.
  • NINE SPORT s.r.o.
  • PROSPERITY SERVICE, s.r.o.
  • ADAMK s.r.o.
  • Interbook s. r. o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg