Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / november

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 9.11.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

 • Showtacle s.r.o.
 • Mgr. Patrik Líška
 • Simplicity consulting s. r. o.
 • Habitable s.r.o.
 • X a. s.
 • Pricemania s. r. o.
 • Simpleoffice s.r.o.
 • woollies, s. r. o.
 • Sounio s.r.o.

Neúspešní žiadatelia:

 • EMM, spol. s r.o.
 • Growision, s.r.o.
 • Babony TRE s.r.o.
 • NO2 ROAD s. r. o.
 • Express 4 s.r.o.
 • RNW s. r. o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg