Výsledky 3. kola výzvy: Získajte odborné poradenstvo pre svoj startup

Na základe žiadostí predkladaných v 3. kole výzvy, rozhodla odborná komisia o pridelení podpory startupom vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

NEPODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 14.10.2020

Ján Melicherčík - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva – výška podpory: 20 135 €

Natália Baránková - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva – výška podpory: 19 750 €

PODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 14.10.2020

Empresa express s.r.o. - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - výška podpory: 23 700 €

DCJ, s.r.o. - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - výška podpory: 25 000 €

GW Property s.r.o. - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - výška podpory: 25 000 €

Ing. Edita Bartalská - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - výška podpory: 25 000 €

Small Business Innovations, s.r.o. - Poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - výška podpory: 24 600 €