Výsledky 2. kola výzvy: Získajte odborné poradenstvo pre svoj startup

Na základe žiadostí predkladaných v 2. kole výzvy, rozhodla odborná komisia o pridelení podpory startupom vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

NEPODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 28.9.2020:

  • Jana Andrášiková - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €

PODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 28.9.2020

  • Cognexa, s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €
  • ELEARN.AERO a.s. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 24 700 €
  • Svetlana Križanová - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 12 700 €
  • VENITO s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €
  • LeadLabs s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €

Zoznam neschválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 28.9.2020

  • Žiadosť č. 3 - nízka inovatívnosť riešenia
  • Žiadosť č. 6 - nízka inovatívnosť riešenia
  • Žiadosť č. 8 - nízka inovatívnosť riešenia, nerelevantnosť požadovanej podpory
  • Žiadosť č. 13 - nízka inovatívnosť riešenia, nízka kvalita vypracovania žiadosti a pr. zámeru