Výsledky 1. kola výzvy: Získajte odborné poradenstvo pre svoj startup

Na základe žiadostí predkladaných v 1. kole výzvy, rozhodla odborná komisia o pridelení podpory startupom vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

NEPODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 21.08.2020:

 • Elena Palčáková - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 10 500 €

Zoznam neschválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 21.08.2020:

 • Žiadosť č. 6 - Dôvod neschválenia: Kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru a nízky trhový potenciál

PODNIKATELIA

Zoznam schválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 21.8.2020:

 • Moonshot Holding s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €
 • Tomáš Paciga- solution - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 22 000 €
 • MERYMY s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 19 000 €
 • BLINDSPOT s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 25 000 €
 • Modulo Systems s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 24 500 €
 • DoParady s.r.o. - poskytnutie konzultácií a odborného poradenstva - 18 500 €

Zoznam neschválených žiadostí zo zasadnutia Komisie zo dňa 21.8.2020:

 • Žiadosť č. 3 - Dôvod neschválenia: kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru a nízky trhový potenciál
 • Žiadosť č. 9 - Dôvod neschválenia: kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru a nízka inovatívnosť riešenia
 • Žiadosť č. 10 - Dôvod neschválenia: kvalita vypracovania žiadosti a projektového zámeru a nízky trhový potenciál