Vláda schválila odklad daňového priznania

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií oznámili schválené opatrenie, ktoré v súčasnej náročnej situácii má snahu pomôcť fyzickým a právnickým osobám. Nariadenie posúva termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za rok 2019 na koniec júna.

Podnikatelia tak nemusia daňovému úradu posielať žiadosť o predlženie lehoty na podanie daňového priznania, deje sa to automaticky. Ak si svoju povinnosť splnia do 30.6. 2020 nehrozia im sankcie. Rozhodla o tom vláda v nariadení.

,,Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020,“ uvádza Finančná správa v tlačovej správe z dňa 18.3. 2020

V snahe pomôcť daňovníkom, finančná správa a ministerstvo financií hľadá ďalšie opatrenia, ktoré by priniesli úľavy v súčasnej náročnej situácii. Mnohé zmeny si však vyžadujú zmenu legislatívy, ktorú musí najskôr schváliť vláda  a parlament.

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_odklad-dp-korona-ts