Svoje svetové nápady vybrusovali v Coworkingu NPC a v Akcelerátore

Vyzerá to tak, že onedlho ich bude poznať celý svet. Ich nápady sú svetové, no potrebovali priestor, odborné rady a vedenie. Vďaka Národnému podnikateľskému centru to v plnej miere dostali.

Adam Bednář a Jakub Nagy sú stredoškoláci, ktorí spravujú platformu Noove (www.noove.org), orientovanú na moderné vzdelávanie stredoškolákov pomocou rôznych projektov s výsledkami, ktoré sú viditeľné v reálnom svete. Je to forma duálneho vzdelávania dostupného pre každého stredoškoláka. Medzi ich projekty patrí napríklad Project Picoballoon, v ktorom študenti vyvíjajú ultraľahké (1g) a ultralacné meteorologické sondy, ktoré sú schopné obletieť Zem aj niekoľkokrát (www.picoballoon.org). Svoje aktivity mohli aj v čase pandémie rozvíjať v Coworkingu NPC a dobré skúsenosti majú už aj so službou Akcelerátor – Úľ nápadov.

Študujete na strednej, ako stíhate aj svoje mimoškolské aktivity?

Je to väčšinou boj priorít. V školskom systéme, ktorý bohužiaľ, nie vždy podporuje práve vzdelávanie v oblasti podnikania, to nie je najľahšie.

V našom Akcelerátore ste najprv svoje podnikateľské plány rozvíjali, potom ste využívali priestory Coworkingu NPC. Pokročili ste vo svojich podnikateľských aktivitách?

Od začiatku júla, kedy sme začali využívať služby Coworkingu sa rozšírili naše obzory vo svete podnikania, získali sme nové kontakty a spätnú väzbu na náš projekt od ľudí z biznis sféry. Pre úspešný projekt je tiež kľúčové, aby sa ľudia fyzicky stretávali, čo je nevyhnutnou súčasťou efektívnej komunikácie. Počas pandémie sme v Slovak Business Agency, vždy v rámci aktuálnych možností, mali v rámci Coworkingu priestory, kde sme sa mohli bezpečne stretávať. To mimoriadne pomohlo náš projekt skutočne akcelerovať a realizovať.

adam a jakub_FB a IG.jpg

Akým prínosom boli pre vás spomínané dve služby, ktoré ste využívali?

Coworking nám dal priestor na brainstorming, na stretnutia s potencionálnymi partnermi projektu ale taktiež možnosť robiť rôzne movie nights a teambuildingové stretnutia pre tím. V Akcelerátore sme spolu s priestormi dostali tiež možnosť konzultácií s profesionálnymi mentormi a možnosť  zúčastňovať sa rôznych podujatí alebo stretnutí, ktoré boli zamerané na jednotlivé sektory podnikania. Pomohlo to ukázať nám nedostatky nášho plánu, ale hlavne sme sa naučili, ako ich riešiť.

Čo oceňujete na pomoci NPC najviac?

Mali sme obrovské šťastie, že pri rozbiehaní projektu, teda od úplného začiatku, sme mali okolo seba ľudí, s ktorými sme mohli naše nápady zdieľať a rozoberať do detailov. Práve takýto prístup nás naučil mnoho dôležitých spôsobov rozmýšľania pre rôzne odvetvia podnikania.

Kto budú vaši budúci zákazníci?

Naši budúci zákazníci budú zruční a motivovaní študenti, stredoškoláci, ktorí sa chcú rozvíjať v rôznych smeroch. Momentálne ponúkame projekty, v ktorých sa dokážu študenti rozvíjať v projektovom manažmente, marketingu, elektrickom inžinierstve, materiálovom inžinierstve, vo vývoji softvéru...

Vaše plány do budúcna?

Plánujeme rozšíriť naše projekty aj o oblasti chémie a biológie. Tiež sme si nastavili fixný dátum spustenia platformy pre širokú verejnosť.

Čo by ste poradili budúcim uchádzačom o členstvo v Coworkingu NPC a Akcelerátore?

Najdôležitejšie je nebáť sa rozprávať o svojich nápadoch, zdieľať svoj mindset s ľuďmi, ktorí chcú pomôcť.

118016100_4538587229499782_8689107972946213687_o.jpg