Poznáme víťazov slovenského kola EEPA 2021

Komisia vybrala dva slovenské projekty, ktoré nás budú reprezentovať v európskom kole súťaže EEPA 2021 v Slovinsku a zabojujú o medzinárodné uznanie.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o význame podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov. Organizuje ju Európska komisia a na Slovensku ju zastrešuje Slovak Business Agency.

Tento rok sa do súťaže prihlásilo 7 projektov. Komisia vybrala dva slovenské projekty, ktoré nás budú reprezentovať v európskom kole súťaže EEPA 2021:

Projekt: Elwis – elektronická evidencia odpadu

Prihlasovateľ: JRK Slovensko s.r.o. Bratislava
Kategória: Podpora udržateľnej transformácie

Riadenie odpadového hospodárstva na základe faktov je nevyhnutnosťou. Len ak mestá a obce poznajú dáta o skutočnej produkcii odpadov, môžu sa spoľahlivo rozhodovať či adresne motivovať občanov. Samosprávam na to využívajú systém ELWIS. Vyvinula ho spoločnosť JRK Slovensko na základe dlhoročnej spolupráce so slovenskými samosprávami. ELWIS je komplexný manažérsky nástroj pre evidenciu odpadu miest, obcí a zberných dvorov. Jeho moduly pomôžu s distribúciou nádob či monitoringom vozidiel. Poskytuje odpadové konto MôjELWIS, kde nájdu občania prehľadné výsledky za svoju domácnosť. Používanie systému výrazne prispelo k zníženiu nákladov na komunálny odpad, umožnilo zaviesť spravodlivé poplatky, odstránilo anonymitu a zvýšilo záujem o triedenie. Viac info o projekte: www.menejodpadu.sk/elwis

JRK - Logo - farba.png

Projekt: Digitálna transformácia riadenia odpadov

Prihlasovateľ: SENSONEO, j.s.a, Bratislava
Kategória: Podpora podnikateľského prostredia a podpora digitálnej transformácie

Sensoneo do súťaže prihlásilo svoje riešenie, ktorým sa snaží pomáhať slovenským municipalitám pri ich prechode k udržateľnejšej a cirkulárnej budúcnosti, ako aj čeliť výzvam, pred ktorými stoja v súvislosti s ambicióznymi environmentálnymi cieľmi vystávajúcimi z európskej aj slovenskej legislatívy. V priebehu niekoľkých rokov sme sa presvedčili, že slovenské mestá a obce disponujú ľuďmi otvorenými a pro-aktívne nastaveným k inovatívnym technologickým riešeniam, ktoré im dokážu pomôcť spravovať odpad efektívnejšie a s väčším ohľadom na životné prostredie. Nasadenie riešenia im umožnili digitalizovať správu odpadu, zabezpečiť transparentné odpadové toky, zamedziť prebytočným jazdám a emisiám, usporiť náklady aj čas. Viac info o projekte: https://www.sensoneo.sk/uspesne-projekty-smart-odpad-slovensko

Tagline_primary@2x-100.jpg

Ďakujeme aj všetkým ostatným projektom, ktoré sa zúčastnili:

Akčné ženy/Akčné ženy. o. z. Košice

Iniciatíva Akčné ženy vznikla z viacerých dôvodov. Počet podnikateliek (zakladateliek) - žien tvorí na Slovensku z celkového počtu podnikateľských subjektov len 1/4. Medzi hlavné ciele organizácie patrí: Podpora a motívácia podnikania a vzdelávania. Vytváranie online platformy na diskusiu, inšpiráciu, prístup k workshopom a databáze kontaktov na podnikateľky. Posilňovanie rovnoprávnosti žien a publikačná činnosť na portáli www.akcnezeny.sk


Zodpovedné podnikanie so zdravotne z nevýhodnými osobám/Agentúra Manna, chránená dielňa, Bratislava

Agentúra Manna má za sebou už 12 rokov, trvalo zamestnávala v roku 2019 15 ľudí so zdravotným, či sociálnym hendikepom a 14 ľudí bez hendikepu. V roku 2020 toto číslo kleslo kvôli koronavírusu a to na 10 ľudí so zdravotným, či sociálnym hendikepom a 5 ľudí bez hendikepu. Jej cieľom je naďalej rozširovať možnosti sociálnej a pracovnej integrácie pre ľudí, ktorí majú na dnešnom, na výkon orientovanom, trhu práce neľahkú cestu zamestnať sa. https://www.youtube.com/watch?v=ZeqWU756ifU


Uplift Albania/Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity – SOVVA, Bratislava

Projekt Uplift Albania (Zlepšenie inovačného ekosystému Albánska podporou vzniku a akcelerácie mladých inovatívnych firiem), sa realizuje v Albánsku s podporou SlovakAid. Projekt sa zameriaval na podporu začínajúcich startupov v Albánsku a Kosove prostredníctvom akceleračného programu a realizovali sme ho od roku 2019 do februára 2021 Viac na: https://www.sovva.sk/project/zlepsenie-inovacneo-ekosystemu-albanska-pod...


Portál pre podnikateľov www.zodpovednypodnikatel.sk/LUKAJKA & PARTNERS akadémia s.r.o, Bratislava

Portál pre podnikateľov je určený pre všetkých začínajúcich a už existujúcich podnikateľov na podporu ich podnikania a to formou bezplatných vzorov s návodmi, videoškolení, online poradne a pod. tak, aby sa každý podnikateľ vedel zorientovať vo všetkých nevyhnutných zákonných povinnostiach a vedel ochrániť a podporiť svoje podnikanie pred jeho negatívnymi vplyvmi bez ohľadu na akékoľvek zvýhodňovanie niektorého z nich.


Chceme pomáhať/Blachotrapez, s.r.o., Tvrdošín

Úspech sa nemeria len dosiahnutými cieľmi, ale najmä hodnotami a vzorným príkladom, ktoré podnecujú a nabádajú k slušnému správaniu, morálnemu dobru a ich cieľom sú teda dlhoročné úspechy. Projekt CHCEME POMÁHAŤ pozýva všetkých ľudí byť vzorom. Vzorom iným, mladším, vzorom pre dobro. Za krátke obdobie fungovania projektu sme pomohli v rôznych oblastiach či už spoločenského života alebo enviromentálnej činnosti. Podarilo sa nám obnoviť kus Tatranskej prírody vysadením nových lesov, vyčistením vysokohorských chodníkov, obnovili sme altánky a turistické odpočívadlá v Javorovej a Bielovodskej doline (2021 aj v Tichej a Kôprovej doline). Malý Dunaj je aj vďaka našej výzve a pomoci o niečo čistejší a deti vďaka podpore smelší a ich talent pre futbal či lyžovanie trochu rozvinutejší. Pridajte sa k nám a vytvárajte úspechy s projektom www.chcemepomahat.sk


Slovenská komisia, zložená z členov, nominovaných z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a Slovak Business Agency, elektronicky hodnotila každý projekt, pričom brala do úvahy originalitu, vplyv na ekonomiku, zlepšenie vzťahov a nakoniec vybrala do európskeho kola dva národné projekty.

Komisia bude posudzovať projekty a na jeseň vyhlási zoznam projektov, ktoré postúpia do celoeurópskeho finále. Výsledky súťaže budú zverejnené počas konferencie SME Assembly, ktorá sa bude konať v novembri v Slovinsku. Porota udelí ceny za každú kategóriu a taktiež Veľkú cenu poroty iniciatíve z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania v Európe, ktorú bude považovať za najtvorivejšiu a najinšpiratívnejšiu