Pokračujeme v pomoci pre podnikateľov v sociálnej ekonomike

V Národnom podnikateľskom centre v Trnave sa uskutočnil informačný deň pre sociálne podniky. Podujatie s názvom „Vy pomáhate iným, my pomáhame vám“ bolo pre záujemcov o registráciu sociálneho podniku a zástupcov fungujúcich sociálnych podnikov v Trnavskom kraji.

Účastníci (15) podujatia sa mohli informovať o možnostiach bezplatného poradenstva pre podnikateľov, ako funguje Creative Point, v ktorých oblastiach im môžu pomôžu  naši experti či aké sú možnosti získať mikropôžičky.

Podnikatelia v sociálnej ekonomike sa na jednej strane neodlišujú od iných mikro, malých či stredných podnikov z hľadiska právneho postavenia, majú však svoje výnimočné postavenie na trhu prístupom ku zisku a naplňovaním verejnoprospešných cieľov pre komunitu či región. Zamestnávanie a integrácia znevýhodnených osôb práve vďaka fungovaniu takýchto subjektov napomáha k udržaniu regionálnej zamestnanosti.

Zrealizované podujatie, pred ktorým bolo oslovených 26 registrovaných sociálnych podnikov v Trnavskom kraji, bolo zároveň pokračovaním spolupráce s regionálnymi centrami Inštitútu sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou je poradenstvo a podpora pri založení sociálneho podniku. Vzájomnou spoluprácou vzniká synergická pomoc – po odštartovaní podnikania môžu podnikatelia následne dostať bezplatnú pomoc na udržanie a svoj rozvoj v našom NPC .

Podujatie bude postupne realizované vo všetkých regiónoch SR, s cieľom  poskytnúť pilier pomoci tým, ktorí  aj časoch pandémie dokázali udržať pracovné miesta a vytvárajú sieť pomoci tým najzraniteľnejším.