Podporu na poskytnutie poradenstva získalo zatiaľ 25 rodinných firiem

V prvej tohtoročnej výzve v rámci schémy na podporu rodinného podnikania schválila výberová komisia 25 žiadostí rodinných firiem. Ďalšie firmy ešte pribudnú z druhej tohtoročnej výzvy.

 

Aj v roku 2021 pokračuje Slovak Business Agency (SBA) v podpore rodinných firiem, ktoré sú v procese generačnej výmeny alebo sa na tieto zmeny pripravujú. Kľúčovo im poskytuje možnosť získať individuálne odborné poradenstvo, ale postupne (aj v súčinnosti s ďalšími partnermi) pridáva aj ďalšie aktivity, ktoré majú rodinným firmám na Slovensku pomôcť k tomu, aby ich status rodinných firiem bol rešpektovanejší.  

Na prvú tohtoročnú výzvu, ktorá bola uverejnená 19. júla s možnosťou prihlasovania a zasielania žiadostí od 3. do 19. augusta, podalo žiadosť 68 rodinných firiem. Počet je porovnateľný s počtom žiadostí predložených minulý rok a zároveň je to dvojnásobok pilotného ročníka 2018/2019.

Výberová komisia napokon schválila 25 žiadostí (ich zoznam nájdete TU) ale v celkovej sume nižšej ako je disponibilný rozpočet. Preto sme flexibilne zverejnili aj druhú výzvu (22. septembra) s uzávierkou prijímania žiadostí 14. októbra 2021. Momentálne sa žiadosti posudzujú a zoznam schválených žiadostí bude opäť uverejnený na našich stránkach.

Predpokladaný termín začiatku poskytovania poradenstva firmám schváleným v prvom kole je začiatok novembra, úspešné firmy z druhého kola by mali začať čerpať poradenstvo v decembri.

Viac o programe a podpore rodinného podnikania nájdete TU