Podporu na poskytnutie poradenstva získalo 19 rodinných firiem

V rámci schémy na podporu rodinného podnikania, ktorú realizuje Slovak Business Agency, dostali podporu na poskytnutie poradenstva ďalšie slovenské rodinné firmy.

Aj v roku 2022 pokračuje Slovak Business Agency (SBA) v podpore rodinných firiem, ktoré sú v procese generačnej výmeny alebo sa na tieto zmeny pripravujú. Kľúčovo im poskytuje možnosť získať individuálne odborné poradenstvo.

Do výzvy, ktorej uzávierka bola 13. júna 2022, sa zapojilo 47 žiadateľov o podporu, v celkovej sume 851 912,00 €. Výberová komisia na zasadnutí dňa 13. júla 2022 schválila 19 projektov, v celkovej sume 274 825,12 €.

Zoznam podporených projektov nájdete TU.

Viac o programe a podpore rodinného podnikania nájdete TU